© 2014 Edmunds Būmanis atgriezties

Lai iegūtu Jums interesējošo informāciju par konkrēto šķirni, lūdzam sazinieties ar vīnkopi Edmundu Būmani

Tel. 65038505, mob. 22353290

E-pasts: edmunds.bumanis@inbox.lv

Šīs šķirnes apraksts ir izstrādes procesā